‘We moeten weer zelf gaan bepalen hoe we wonen’

Marius is een van de aspirant-bewoners van Ebbingehof en penningmeester van het bestuur. Hij is ruim 50 jaar geleden vanuit het westen naar het hoge noorden verhuisd vanwege zijn werk bij de Rijksuniversiteit. Marius werd eerst hoogleraar bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en bekleedde daarna jarenlang een bestuursfunctie. Hoewel Marius van oorsprong geen Groninger is, verdiept hij zich wel grondig in de thema’s die hier spelen: healthy ageing en energie.

Marius: ‘Sociale contacten zijn goed voor ons. Onderzoeken tonen aan dat mensen met een stabiel sociaal netwerk gelukkiger én gezonder zijn dan mensen die dit niet hebben.’ Gelukkig heb je sociale cohesie zelf in de hand. Naarmate je ouder wordt, wordt het wel lastiger. ‘Daarom moeten we weer zelf gaan bepalen waar en vooral ook hóe we wonen. Met mensen om ons heen die dezelfde behoeften en wensen hebben.’

Marius steunt de vereniging Grunneger Power: een energiecoöperatie voor en door Groningers. Want, vindt hij: ‘Naast de gezondheid van de mens is ook het milieu belangrijk. Daarom streven we ernaar dat er elektrische deelauto’s komen die iedereen kan gebruiken. Een eigen auto is overbodig en zo behouden we toch onze onafhankelijkheid. We wekken ook deels onze eigen energie op. Samen is dit zo geregeld. Op deze manier verlagen we bovendien de belasting van de aarde.’