Waarom Ebbingehof

Wonen in de binnenstad van Groningen, met voldoende groen, rust en ruimte op een plek waar je aan jezelf toekomt, maar niet alleen bent. Waar je woont met gelijkgestemden, te midden van kunst, cultuur en wetenschap. Dat is Ebbingehof: een kleinschalig, duurzaam, woongebouw voor 50+. Ebbingehof is speciaal ontworpen voor mensen die, nu ze meer tijd hebben, betrokken willen zijn bij de gemeenschap. Zo’n moderne woongemeenschap is mogelijk, dankzij de huurappartementen van Ebbingehof. Hier geniet je in alle vrijheid van het stadse leven. Tegelijkertijd heb je toegang tot de faciliteiten in het woongebouw. Denk daarbij aan een gemeenschappelijke ruimte, tuin en dakterras. Ze bieden de mogelijkheid verbinding te zoeken met andere bewoners en elkaar te inspireren.

 

Op dit moment zijn alle appartementen verhuurd.
Bent u geïnteresseerd in het project en wilt u graag meer informatie
, neem dan contact met ons op.

 

Wonen in Ebbingehof

Over Ebbingehof

Blauwe zones zijn plekken op de wereld waar mensen langer en gelukkiger leven. Dit willen we ook in Ebbingehof. Hier komen mensen bij elkaar die op dezelfde manier oud willen worden en dezelfde interesses delen. Hier woon je niet alleen naast elkaar, maar vooral ook met elkaar. Die actieve verbinding met de mensen om je heen is cruciaal voor een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. We zoeken we niet alleen verbinding met elkaar, maar ook met de samenleving. Over Ebbingehof

Huurappartementen

De 40 huurappartementen variëren in grootte en prijs. Er zijn appartementen vanaf 60 vierkante meter tot 150 vierkante meter. Met iedereen die zich aanmeldt volgt een gesprek over de doelstelling van Ebbingehof. Dan wordt besproken welke appartementen nog vrij zijn en hoe hoog de huur precies is. Als dat gesprek positief is van beide kanten geldt als voorwaarde voor het huren van een appartement dat je lid wordt van de bewonersvereniging. Huurappartementen Ebbingehof

Wonen in het Ebbingekwartier

Ebbingehof verrijst aan de Kolendrift, in de hipste wijk van Groningen: het Ebbingekwartier. Op deze hypercentrale locatie aan de noordoostzijde van het centrum vind je alle (culturele) voorzieningen binnen handbereik. Zo liggen de Stadsschouwburg, de universiteit, de Prinsentuin en het UMCG op loopafstand. Leuke restaurants, supermarkten en winkels vind je om de hoek. Wonen in Ebbingekwartier

Bewonersverhalen

‘Als onderdeel van een geheel ben je gelukkiger en elk mens heeft talenten’

Willemien komt uit de welzijnshoek met haar K&O/NXX opleiding. Ze heeft gewerkt als pedagogisch medewerker en later als paviljoenshoofd binnen de verstandelijk beperkten sector. In 1984 is ze verhuisd van […]

‘We moeten weer zelf gaan bepalen hoe we wonen’

Marius is een van de aspirant-bewoners van Ebbingehof en penningmeester van het bestuur. Hij is ruim 50 jaar geleden vanuit het westen naar het hoge noorden verhuisd vanwege zijn werk […]

‘We zijn allemaal personen die houden van contacten’

Marcela is geboren in Mexico en komt bij toeval in de journalistiek terecht. Ze werkt jaren als communicatie medewerker bij de overheid. Totdat ze 12 jaar geleden haar grote liefde […]

Lees alle bewonersverhalen

Voor meer informatie

Privacybeleid

1. Algemeen

In dit Privacybeleid informeert Stichting Ebbingehof Groningen (hierna: ‘Stichting Ebbingehof) u over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen de website ebbingehof.nl en haar social media kanalen (hierna samen te noemen: ‘Ebbingehof Platform’). Het Ebbingehof Platform richt zich onder meer op het informeren over wooncomplex Ebbingehof in de stad Groningen.

Als u als woningzoekende of gewoon als geïnteresseerde gebruik maakt van het Ebbingehof Platform (bijvoorbeeld door u in te schrijven voor de nieuwsbrief of contact op te nemen via het contactformulier) (hierna: ‘Gebruiker’) zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens dit Privacybeleid. Stichting Ebbingehof verwerkt uw persoonsgegevens om de afspraken met u na te komen, dan wel op basis van gerechtvaardigd belang. Waar nodig geeft u voor een aantal specifieke verwerkingen zoals genoemd in dit Privacybeleid hierbij toestemming. We raden u aan om dit Privacybeleid dan ook goed door te nemen. Stichting Ebbingehof gaat uiteraard zorgvuldig om met deze gegevens.

Stichting Ebbingehof vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) en de van tijd tot tijd geldende overige (Europese) wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens via het Ebbingehof Platform is Stichting Ebbingehof de verantwoordelijke in de zin van de Wbp.

2. Het gebruik van het Ebbingehof Platform

a. Soort persoonsgegevens
Bij het gebruik van het Ebbingehof Platform wordt automatisch het IP-adres van de gebruiker geregistreerd. Het IP-adres wordt tijdelijk in een log bestand opgeslagen. Daarnaast wordt uw gebruik van het Ebbingehof Platform (bijvoorbeeld surfgedrag of klikgedrag) bijgehouden. In het Cookiebeleid van Stichting Ebbingehof kunt u lezen op welke wijze deze gegevens verkregen en verwerkt worden.

b. Doeleinden van het gebruik
Stichting Ebbingehof gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

i) Onderzoek van gebruik van het Ebbingehof Platform
Stichting Ebbingehof gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van het Ebbingehof Platform voor onderzoek. Doel hiervan is het Ebbingehof Platform, het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. Stichting Ebbingehof gebruikt waar mogelijk anonieme en/of geaggregeerde gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

ii) Beveiliging van het Ebbingehof Platform
IP-adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van het Ebbingehof Platform te kunnen detecteren en te bestrijden. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is het ‘spideren’ / ‘crawlen’ (doorzoeken) van het Ebbingehof Platform als gevolg waarvan andere bezoekers hinder ondervinden.

3. Het gebruik van persoonsgegevens in uw Ebbingehof account

Stichting Ebbingehof gebruikt de door u op het Ebbingehof Platform verstrekte gegevens voor de volgende doeleinden:

a. E-mailmarketing
Uitsluitend indien u daarom heeft verzocht gebruikt Stichting Ebbingehof uw e-mailadres voor het versturen van haar nieuwsbrief met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van Stichting Ebbingehof. Elk marketing bericht dat u van Stichting Ebbingehof ontvangt biedt u de mogelijkheid u af te melden.

b. Klantcontact
De door u op het Ebbingehof Platform verstrekte gegevens kunnen tevens door Stichting Ebbingehof worden gebruikt voor het behandelen van uw vragen en/of klachten en het verstrekken van de door u aangevraagde informatie.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Stichting Ebbingehof gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Stichting Ebbingehof sluit met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.

Stichting Ebbingehof verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven.

5. Beveiligingsmaatregelen

Stichting Ebbingehof heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Stichting Ebbingehof doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde en worden indien nodig aangevuld of verscherpt.

6. Websites van derden

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op het Ebbingehof Platform en niet op andere websites van derden waarvoor in het Ebbingehof Platform een link wordt getoond of die via een I-frame worden getoond op het Ebbingehof Platform. Als u via een hyperlink of I-frame op het Ebbingehof Platform terecht komt op de website van een ander dan geldt dit Privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website. Stichting Ebbingehof adviseert u het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

7. Controle over uw persoonsgegevens

U kunt contact opnemen met info@ebbingehof.nl om uw persoonsgegevens die Stichting Ebbingehof op andere wijze heeft verkregen kosteloos in te zien. U kunt Stichting Ebbingehof via datzelfde emailadres te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Onder omstandigheden kunt u Stichting Ebbingehof ook verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Stichting Ebbingehof bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

8. Overgang van overneming

Bij een verdere groei en ontwikkeling van Stichting Ebbingehof kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming wordt overgedragen aan een derde. Als onderdeel daarvan kunnen in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zal Stichting Ebbingehof u hierover tijdig via het Ebbingehof Platform informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht, kunt u uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan Stichting Ebbingehof richten.

9. Wijzigingen

Stichting Ebbingehof behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Stichting Ebbingehof adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken. De wijzigingen kunnen via de website of per e-mail bekend worden gemaakt.

Vragen?
Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met Stichting Ebbingehof op te nemen.

info@ebbingehof.nl

Dit Privacybeleid is aangepast op 12 april 2018.